Till minne av Dr Josef A. Stark.
(in english below)

Till Josef Stark’s minne
Kontakt/Contact

      Awardees - Josef Stark Scholarship Foundation   

                2004 - Norge - Nils Drivdal, special Award
                2005 - England
- Richard Jefferson
                2006 - Sverige
- Patrik Berg
                2007 - Slovenien - Elis Kadic

                2008 -
Skottland - Rodger David Dewhurst
                2009 - Sverige -
Alejandra Vásquez
                2010 - Sverige -
Tobias Olofsson
                2011 - Irland -
Eoghan MacGiolla Coda
                2012 - Vem föreslår du?

Skicka in ditt förslag före 26 april 2012 till sekr. i Josef Starks Stipendiestiftelse,  C/o Christina Stark, Nibble gård, Dalby, 75591 Uppsala,  E-post: christina@stark.st

Regler i korthet: Det är en imponerande samling organisationer, (däribland SBR och NordBI från Sverige) institut och tunga namn inom biodling, biodlare i olika länder, släkt och personliga vänner som beslutat att inrätta en stipendiestiftelse med syfte att, som en uppmuntran årligen dela ut ett stipendium till förtjänstfull ungdom som främjar utvecklingen av biodling i Josef Starks anda, med huvudinriktning på bevarande-arbetet av Apis mellifera mellifera L., det mörka biet.

 Och i enlighet med Josefs egen generösa person: att vid utdelandet av detta stipendium ser styrelsen mer till stipendiemottagarens insats och egenskaper före de formella meriterna.

Med ungdom menas inte enbart tonåring, inom biodling är man ungdom en bra bit upp runt 30. Och arbete med ’det mörka biet’ är, som framgår, inte ett absolut villkor.

2012 års stipendium kommer utdelas i form av betald registreringskostnad  /400 Euro/ till 10:e SICAMM konferensen i Schweiz i augusti 2012.

Skicka in ditt förslag före 26 april 2012 till sekr. i Josef Starks Stipendiestiftelse,  C/o Christina Stark, Nibble gård, Dalby, 75591 Uppsala,  E-post: christina@stark.st

Josef Starks Stipendiestiftelse.

Till hedrandet av Dr Josef A Starks livsgärning och minne har en stipendiefond bildats med syfte att årligen utdela ett stipendium till förtjänstfull ungdom, som främjat utvecklingen av biodling i Josef Starks anda med huvudinriktning på bevarandearbetet med Apis mellifera mellifera L., det mörka biet.

Stiftare av fonden var:
APIMONDIA, SICAMM,
Föreningen NordBi,  BIBBA, Galtee Bee Breeding Group, Irland,  SBR, Svenska biodlare,  Sloveniens Biodlares Riksförbund, Cebelarsko Drustvo dr. Jozef Starc, Metlika, Slovenia (Biodlarföreningen Till Minne av Josef Stark, Metlika), Biinstitutet vid Universitetet i Ljubljana, Slovenien, Slovenska biodlare, För Faculty of Bioresourses, Mie Universitetet, Japan, Laboratory of Entomology, Släkt och Vänner, Högvaktsstyrkan Upplandsgruppen, Hemvärnet 52:a Kompaniet, Bo Malmgren, webbmaster.

Bidrag till Josef Starks Stipendiestiftelse skickas till Bankgiro 5870-8884

 Agronomie doktor Josef Anthony Stark, (1942-2004) var en av biodlarsveriges kunnigaste, lojalaste och mest erfarne medmedlem och lärare. Han var stor i sitt engagemang, hade en enorm kapacitet, var vidsynt - som framsynt forskare såg han den aktuella problemställningen i ett brett och tvärvetenskapligt perspektiv, i en komplicerad verklighet. Han har betytt mycket för Föreningen NordBi och Projekt NordBis arbete.  Han bildade tillsammans med Nils Drivdal i Norge föreningen SICAMM, ett europasamarbete för bevarande av det mörka biet, Apis mellifera mellifera, och var dess president från starten 1995 till sin död 2004. 

 Josef deltog aktivt i planering och genomförande av Apimondia kongressen 2003 i sitt födelseland Slovenien. År 2001 tilldelades Josef Stark diplomatisk status, med titeln Consul h.c., för sina insatser för Slovenien. 

Josef var en omtyckt föreläsare och känd för sin berättarkonst. Han reste på olika uppdrag både inom och utom landet. I Sverige besökte han många, och ofta avlägsna, biodlarföreningar. De sista åren ägnades åt olika sätt att hjälpa biodlingen, biodlare och studenter i Sverige, Polen, Slovenien och i fjärran länder som Japan, Kina, Kenya, Peru och Kuba

I 33 år tjänstgjorde Josef vid Sveriges Lantbruksuniversitet; vid Kungsängens försöksgård som laboratorieassistent, vid Institutionen för Mikrobiologi som agronom och doktorand och vid Husdjurens utfordring och vård/Biavdelningen, som doktor, försöksledare och forskningsansvarig för bl.a. sjukdomsdiagnostik. Som ansvarig i ämnesfrågor var Josef handledare för såväl studenter vid SLU som internationellt, för agronomexamen, Master of Scienceavhandlingar och vid forskarutbildningen,  /bl.a. handledare för Ingemar Fries doktorsavhandling/,  samt gjorde utredningar på uppdrag av Jordbruksverket, SIDA, BITS och enskilda uppdragsgivare.

Vårt inhemska bi är vårt gemensamma ansvar.

Situationen var mycket allvarlig för vårt inhemska bi. År 1964 bildades BIBBA i England med målsättning att bevara Apis mellifera mellifera L. och 1990 påbörjade Projekt NordBi ett inventeringsarbete, medan bevarandearbetet i andra länder var mindre organiserat. Sedan SICAMM bildades 1995 har 15 länder i Europa anslutit sig och aktivt bevarandearbete och forskning pågår både i föreningsregi och vid universitet.

 Föreningen NordBi bildades i Sverige 1997.

Situationen har sedan dess har blivit bättre i vissa länder men sämre i andra. Det nordiska biet har ett genetiskt värde som inte kan överskattas. Det har en stor potential för den framtida pollineringen och honungsproduktionen. Egenskaper som låg foderförbrukning, lång yngelfri tid, lång livslängd kan i framtiden visa sig vara viktigare egenskaper än vad vi inser idag.

 Vårt inhemska bi är vårt gemensamma ansvar. Allt fler ska förhoppningsvis förstå dess goda egenskaper, vilket de redan gör som samarbetar inom SICAMM.

Det mörka biet, Apis mellifera mellifera L. var en gång den allenarådande birasen i större delen av Europa. Den fanns söderut till Alperna och Pyrenéerna och från Brittiska öarna i väster till Uralbergen i öster. Det var ett utomordentligt bra bi, väl anpassat till klimat och dragförhållanden, men biodlares nyfikenhet på det främmande ledde till en massiv import av andra biraser, som började redan under 1800-talet. Följden blev en omfattande hybridisering med stora problem som resultat, särskilt för den inhemska rasen. Import av andra raser kunde fortsättas obehindrat . 

Bo W Malmgren, ordf. i Josef Starks Stipendiestiftelse.
 
Hjälp med information av Ingvar Arvidsson.

 

Tidigare platser för SICAMM-konferenser.
1995: Conference at Flekkefjord, Norge.
1997: Augusti; Conference at See, Österrike.
1998: September; Conference at York, England.
2000: Augusti; Conference in Dalsland, Sverige.
2002: September; Conference at Wierzba, Polen.
2004: September; Conference on Læsø, Danmark.
2006: September; Conference at Versailles, Frankrike.
2008: Maj; participation in Conference at Moscow, Ryssland.
2009: September; Conference at Aviemore, Skottland.
2010  September; BIBBA-GBBG-SICAMM-FIBKA Conference at Cahir, Ireland
2012:  Augusti;
Conference at Landquart, Schweiz.


Den första mars 2004 förlorade biodlarsverige sin kunnigaste, lojalaste och mest erfarne medlem och lärare när Dr. Josef A. Stark avled i sitt hem i Nibble, väster om Uppsala. 

Josef Anthony Stark föddes 18 augusti 1942 i 'regio di Italia', i nuvarande Slovenien, som yngste son till agronom Anton Starc och hans hustru Olga, lanthushållslärare. Familjen hade nära anknytning till Österrike, fadern var utbildad i Graz och Wien och morfadern tjänstgjorde under ett tiotal år hos kejsar Frans Josef i Schönbrunn.   Josef själv tillbringade somrarna i Österrike, sattes i internatskola i Kroatien och tog där gymnasieingenjörsexamen med inriktning på lantbruk. Efter militärtjänsten, fallskärmsjägare, emigrerade Josef till Sverige 1965, tog agronomexamen 1975 och  agronomie doktorsexamen 1982.  Vid Sveriges Lantbruksuniversitet arbetade han sammanlagt i 33.5 år, som chef för biavdelningen 16 år.

Störst är naturligtvis förlusten för hans fru och dotter, men även för oss andra är förlusten mycket svår.  

Tyvärr hade han inte tid, fullt verksam som han alltid var, att dokumentera alla sina kunskaper i skrift eller bild.  

Och nu är vår vän och mästare borta. Vi saknar både hans person, som mycket omtänksam vän, och som enastående kunnig lärare, alltid ivrig att dela med sig av sina kunskaper till alla som ville ta del av dem. 

Josef begravdes fredagen den 12 mars i S:t Lars katolska kyrka i Uppsala under militära hedersbetygelser med fanvakt, bärare och hedersvakt ur Högvaktsstyrkan vid Upplands Hemvärn.
Anhöriga och  vänner från hela världen deltog, inalles 100 personer. Slovenien representerades av ambassadör Darja Bavdaz Kuret samt av andra sekreteraren vid Stockholmsambassaden.
På minnesstuden  framfördes musik av  brorssonen Janez Josef Starc, som inspelats i Slovenien, speciellt för denna begravning.


 
Hans Hemvärnskamrater bildade hedersvakt runt kistan.

Vill du hedra Josefs minne?  

En stipendiefond i hans namn skapas, för en årlig utdelning av stipendier till ungdomar som forskar och arbetar i Josefs anda med huvudinriktning på bevarandearbetet med Apis mellifera mellifera, våra mörka nordiska bin.

Till hedrandet av Dr Josef A Starks livsgärning och minne, har därför undertecknade beslutat att inrätta en stipendiefond med syfte att, som en uppmuntran årligen utdela ett stipendium, till förtjänstfull ungdom, som främjat utvecklingen av biodling i Josef Starks anda med huvudinriktning på bevarandearbetet med Apis mellifera mellifera, vårt mörka nordiska bi. Och i enlighet med Josefs egen generösa person: Att vid utdelandet av detta stipendium styrelsen ser till stipendiemottagarens insats och egenskaper före de formella meriterna.

Bidrag till Josef Starks Stipendiefond skickas till BankGiro: 5870-8884.

Stiftarna är

För APIMONDIA : Asger Søgaard Jørgensen, Apimondia president

För SICAMM, Societas Internationalis pro Conservatione  Apis melliferae melliferae:
          
            Dorian Pritchard, England, ordförande och  Nils Drivdal, Norge, sekreterare    

För Föreningen NordBi:   Per Ideström, ordförande  och  Ingvar Arvidsson, projektledare  

För BIBBA - Bee Improvement and Bee Breeders’ Association. Albert Knight, Tom Robinson, Bob Hirst, Ken Barran

För  the Galtee Bee Breeding Group, Irland:  Micheal Mac Giolla Coda, ordförande

För SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund: Nils-Erik Persson, ordförande och Erik Österlund, redaktör

Svenska biodlare

För Sloveniens Biodlares Riksförbund: Alojz Peterle,  ordförande 

Cebelarsko Drustvo dr. Jozef Starc, Metlika, Slovenia (Biodlarföreningen Till Minne av Jozef Starc, Metlika)

Biinstitutet vid Universitetet i Ljubljana, Slovenien  

Slovenska biodlare      

För Faculty of Bioresourses, Mie Universitetet, Japan: Masanao Umebayashi      

                         Laboratory of Entomology: Makoto Matsuura

Släkt och Vänner

Högvaktsstyrkan Upplandsgruppen, Hemvärnet 52:a Kompaniet

Bosse Malmgren, webbmaster  SICAMM.


We remember Dr. Josef A. Stark, president of SICAMM.

Swedish and international beekeeping lost one of its most highly skilled scientist, experienced teacher and loyal college, as Dr. Josef A. Stark died in his home in Nibble, near Uppsala, Sweden 1: March 2004. 

His wife Christina Stark has asked me to inform beekeeper colleges and friends on our great loss. Though his wife and daughter have suffered the greater pain, this blow is severe to us all. Due to his extensive activities, he had not the time to document his comprehensive knowledge in word or picture. Now our friend and master is gone. We mourn for his person, as a very thoughtful friend and outstanding teacher, always eager to share his knowledge to those who wanted. 

Do you wish to honour the memory of Dr. Josef Stark ?

As a memorial to the life's work of Josef Stark, we are establishing a foundation for the benefit of worthy young men and women who have furthered the development of beekeeping and the conservation of the Dark European Honey Bee (Apis mellifera mellifera) in the spirit of Josef Stark. The award will be assigned annually by an international board of trustees.

In accordance with Josef's  imaginative and generous approach, the board will give priority to candidates' achievements and character, as distinct from formal academic qualifications.

Contributions to the Foundation: Please send a mail for number to the Bank.

To honour "Josef Starks Stipendiefond" send to: Please send a mail for number to the Bank.

 

Founders
 
APIMONDIA
Asger S
øgaard Jørgensen, President
 
SICAMM, Societas Internationalis pro Conservatione  Apis
melliferae melliferae
Nils Drivdal, Norway, secretary , Dorian Pritchard, UK, chairman
 
BIBBA     
Tom Robinson, Albert Knight, Bob Hirst, Stuart Johnson, Ken Barran
 
Galtee Bee Breeding Group
Micheal Mac Giolla Coda
 
NorthBee Society, Sweden
Per Ideström, chairman
Ingvar Arvidsson, project leader  
               
SBR - Swedish Beekeepers Association
Nils-Erik Persson, chairman, Erik Österlund, editor

 
Čebelarsko Društvo dr. Jožef Starc, Metlika, Slovenia
 
Bee Institute, University of Ljubljana, Slovenia 
  

Slovenian Beekeepers Association

 
Mie University Faculty of Bioresourses,, Japan, Masanao Umebayashi, professor

Laboratory of Entomology
Makoto Matsuura, professor
 
Swedish Beekeepers
Friends
at the Swedish Home Guard, the Royal Palace in Stockholm 
  
Bosse Malmgren, webmaster SICAMM / STARK.ST.
 

Tillbaka till Startsida.