Vi minns Dr Josef A Stark

Den första mars 2004 förlorade biodlarsverige sin kunnigaste, lojalaste och mest erfarne medlem och lärare när Dr. Josef A. Stark avled i sitt hem i Nibble, väster om Uppsala. 

Vi har mist en stor kapacitet och en god vän. Beskedet om Josef Starks hastiga och alltför tidiga död har skakat oss alla i Bi-Sverige. Josef var en ovanlig och samtidigt vanlig människa. Han var stor i sitt engagemang, hade en enorm kapacitet, var vidsynt, vilket betydde att han som forskare såg den aktuella problemställningen i ett brett perspektiv i en komplicerad verklighet. Samtidigt var han en medmänniska med ett stort kontaktnät, som brydde sig om sina många vänner.

En av hans sista stora insatser var i samband med Apimondiakonferensen i hans födelseland Slovenien förra året. Genom sina kontakter och språkkunskaper var han en ovärderlig tillgång i såväl planeringen som genomförandet av konferensen. De som hade möjlighet att bli guidade av Josef på hans hemmaplan minns säkert detta med särskild värme. Inte minst alla i  Föreningen NordBi minns Josef med stor tacksamhet för vad han betytt för föreningens och Projekt NordBis arbete, men allra mest minns vi honom som en god och omtänksam vän.

Josef Anthony Stark föddes 18 augusti 1942 i 'regio di Italia', i nuvarande Slovenien, som yngste son till agronom Anton Starc och hans hustru Olga, lanthushållslärare. Familjen hade nära anknytning till Österrike, fadern var utbildad i Graz och Wien och morfadern tjänstgjorde under ett tiotal år hos kejsar Frans Josef i Schönbrunn.   Josef själv tillbringade somrarna i Österrike, sattes i internatskola i Kroatien och tog där gymnasieingenjörsexamen med inriktning på lantbruk. Efter militärtjänsten, fallskärmsjägare, emigrerade Josef till Sverige 1965, tog agronomexamen 1975 och  agronomie doktorsexamen 1982.  Vid Sveriges Lantbruksuniversitet arbetade han sammanlagt i 33.5 år, som chef för biavdelningen 16 år.

Dr Josef A Stark avled i sitt hem 1 mars. Han skulle ha fyllt 62 år i augusti.
Josef fick beskedet om sin cancer 1999, men har levt ett
aktivt liv trots sin sjukdom.
Hans hastiga bortgång var på ett sätt inte helt oväntad av de närmaste, men kommer ändå som en chock, både för anhöriga och vänner.
Josef begravdes fredagen den 12 mars i S:t Lars katolska kyrka i Uppsala under militära hedersbetygelser med fanvakt, bärare och hedersvakt ur Högvaktsstyrkan vid Upplands Hemvärn.
Anhöriga och  vänner från hela världen deltog, inalles 100 personer. Slovenien representerades av ambassadör Darja Bavdaz Kuret samt av andra sekreteraren vid Stockholmsambassaden.
På minnesstuden  framfördes musik av  brorssonen Janez Josef Starc, som inspelats i Slovenien, speciellt för denna begravning.

Våra tankar går till hans familj, hustrun Christina och dottern Katarina.


 
Hans Hemvärnskamrater bildade hedersvakt runt kistan.

Josef har lämnat djupa spår efter sig. Hans äkta och djupa engagemang för biodlare och biodlingen inspirerade oss. Han slutade aldrig att vara nyfiken och förundras över naturen och det vackra i den. Orkidéerna i skogsbacken nära hemmet dokumenterades liksom de mängder av småkryp som lever i bisamhället vid sidan av bina, den s k mikrofaunan eller följefaunan. Se sidan: Bikupans 'övriga innevånare'

Josef Stark började arbeta på SLU dagen efter högertrafikomläggningen. Där har han utbildat sig och där har han tjänstgjort i mer än
33 år. Hans forskarutbildning hade en stark betoning på mikrobiologi. Efter sin doktorsavhandling koncentrerade han sig på bin. Han har varit chef för biavdelningen på HUV (Husdjurens Utfodring och Vård) i 15 år, till 1994 då avdelningen flyttades över till Institutionen för Entomologi, var försöksledare och forskningsansvarig samt ansvarade för bisjukdomsdiagnostik. Josef hjälpte som handledare flera fram till en examen, t ex Masters of Science och Doktorsexamen.

Hans forskargärning har uppmärksammats av hans gamla fosterland som genom regeringsbeslut utnämnde honom till diplomat – Sloveniens honorärkonsul i Sverige.

Det var inte bara honungsbin som intresserade Josef, utan också humlor. Han höll framgångsrika kurser i humleodling i både Finland och Slovenien.

Och alla som hört Josef berätta vet, att då blir man starkt påverkad av Starks berättarkonst.

Vid sidan av forskandet var Josef aktiv lantbrukare och köttdjursuppfödare på gården Nibble, en bit från Uppsala. Som gammal fallskärmsjägare gav han sig även tid att odla sitt stora intresse för morsetelegrafering. Som omtyckt medlem i det lokala Hemvärnet, bevakade han tillsammans med sina Hemvärnskamrater det Kungliga Slottet i Stockholm vid flera tillfällen. 

De senaste åren har varit fyllda av olika aktiviteter för att på olika sätt hjälpa biodlingen, biodlare och studenter, både i Sverige och i fjärran länder som Kenya och Peru.

Han reste mycket på olika uppdrag, både inom och utom landet (över 50 länder). I Sverige blev det mycket föredrag i biodlarföreningar. På Apimondia i hans gamla hemland Slovenien 2003 talade han bl a om monitorering av miljön med hjälp av bin. Han hjälpte också det slovenska biodlarförbundet med planeringen och genomförandet av världsbiodlarkongressen.

För inte så länge sedan läste vi om i Bitidningen hur väl och omtänksamt han tog hand om de svenskar som deltog i Apimondiakongressen i Slovenien hösten 2003.

När den internationella organisationen för Melliferabiet, SICAMM, (
Societas Internationalis pro Conservatione  Apis melliferae melliferae. International Association for the  Protection of the European Dark Bee. www.sicamm.org )  startade 1995 blev han dess förste president och var så fram till sin bortgång. Alldeles nyss hade han kallat denna styrelse till möte i sitt hem utanför Uppsala för att planera nästa SICAMM-konferens, som kommer att äga rum på Læsø den 10 - 12 september och som värnar om melliferabiet. Han lade ned mycket tid på förberedelserna för den internationella SICAMM/NordBikonferensen i Kroppefjäll år 2000 och för SICAMM-konferensen i Polen 2002.  Som engagerad forskare ställde han sig genast till förfogande när Projekt NordBi startade 1990. Han engagerade sig också för NordBi-bireservatet i norra Jämtland.   Han förstod att det var en angelägen uppgift för svensk biodling att rädda detta unika genetiska material för framtiden.

Då det gäller biforskning idag var Josef Stark mycket intresserad av binas följefauna, dvs de olika ”småkryp” som ofta finns i bikupan vid sidan av bina. Han identifierade 40-talet olika kvalster och insekter som kan finnas i bikupor. Det som han var närmast inriktad på här var att följa förändringen av denna fauna i varroans spår, och i varroabekämpningens spår då dessa kvalster och insekter naturligtvis också påverkas negativt av bekämpningen. Han tänkte på påverkan på bisamhällets egen motståndskraft mot kvalster och sekundärinfektioner.
Se sidan:
Bikupans 'övriga innevånare'

Ett annat projekt han ägnade sig åt är de skador på bisamhället som varroan åstadkommer. Båda dessa projekt finansierade han privat. Till sin hjälp hade han bland annat ett laboratorium som han höll på att färdigställa hemma på gården. Ett föredrag på Læsø i september vi nu missar skulle ha handlat om denna hans forskning.
På något sätt måste vi få del av hans arbete ändå.
 

I maj 2000 tilldelades han Kungliga Patriotiska Sällskapets Guldmedalj av första storleken för långvarig gagnande verksamhet.
I november 2001 fick Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för nit och redlighet i rikets tjänst.
År 2002 tilldelades han av Sveriges Biodlares Riksförbund vid Riksförbundsmötet i Älvsbyn SBR:s guldmedalj.

Vi saknar alla Josef!

Vill du hedra Josefs minne?  Vem blir stipendiat 2006?

En stipendiefond i hans namn skapas, för en årlig utdelning av stipendier till ungdomar som forskar och arbetar i Josefs anda med huvudinriktning på bevarandearbetet med Apis mellifera mellifera, våra mörka nordiska bin.
 

Till hedrandet av Dr Josef A Starks livsgärning och minne, har därför undertecknade beslutat att inrätta en stipendiefond med syfte att, som en uppmuntran årligen utdela ett stipendium, till förtjänstfull ungdom, som främjat utvecklingen av biodling i Josef Starks anda med huvudinriktning på bevarandearbetet med Apis mellifera mellifera, vårt mörka nordiska bi. Och i enlighet med Josefs egen generösa person: Att vid utdelandet av detta stipendium styrelsen ser till stipendiemottagarens insats och egenskaper före de formella meriterna.

Bidrag till Josef Starks Stipendiefond skickas till BankGiro: 5870-8884.

För APIMONDIA
Asger Søgaard Jørgensen, President

För SICAMM, Societas Internationalis pro Conservatione  Apis melliferae melliferae
Nils Drivdal, Norge, sekreterqre
Dorian Pritchard, England, ordförande


För Föreningen NordBi  
Per Ideström, ordförande
Ingvar Arvidsson, projektledare                   

För SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund
Nils-Erik Persson, ordförande
Erik Österlund, redaktör


För Sloveniens Biodlares Riksförbund
Alojz Peterle,  ordförande
Commission for European Affairs

Biodlarföreningen till Minne av Jozef Starc, Metlika, Slovenien       

Biinstitutet vid Universitetet i Ljubljana, Slovenien  

För Faculty of Bioresourses, Mie Universitetet, Japan  
Masanao Umebayashi, professor och handledare  
  

Bosse Malmgren, webbmaster SICAMM.


We remember Dr. Josef A. Stark, president of SICAMM.
 

Swedish and international beekeeping lost one of its most highly skilled scientist, experienced teacher and loyal college, as Dr. Josef A. Stark died in his home in Nibble, near Uppsala, Sweden 1: March 2004. 

His wife Christina Stark has asked me to inform beekeeper colleges and friends on our great loss. Though his wife and daughter have suffered the greater pain, this blow is severe to us all. Due to his extensive activities, he had not the time to document his comprehensive knowledge in word or picture. Now our friend and master is gone. We mourn for his person, as a very thoughtful friend and outstanding teacher, always eager to share his knowledge to those who wanted. 

Do you wish to honour the memory of Dr. Josef Stark ?

As a memorial to the life's work of Josef Stark, we are establishing a foundation for the benefit of worthy young men and women who have furthered the development of beekeeping and the conservation of the Dark European Honey Bee (Apis mellifera mellifera) in the spirit of Josef Stark. The award will be assigned annually by an international board of trustees.

In accordance with Josef's  imaginative and generous approach, the board will give priority to candidates' achievements and character, as distinct from formal academic qualifications.

Contributions to the Foundation: Please send a mail for number to the Bank.

To honour "Josef Starks Stipendiefond" send to: Please send a mail for number to the Bank.


For APIMONDIA
Asger Søgaard Jørgensen, President 

For SICAMM, Societas Internationalis pro Conservatione  Apis melliferae melliferae
Nils Drivdal, Norway, secretary
Dorian Pritchard, UK, chairman

For NorthBee Sociaty
Per Ideström, chairman
Ingvar Arvidsson, project leader  
                 

For Swedish Beekeepers  Association
Nils-ErikPersson, chairman
Erik Österlund, editor

For Cebelarsko Drustvo dr. Jozef Starc, Metlika, Slovenia             

For Slovenian Beekeepers Association
Alojz Peterle,  chairman
Commission for European Affairs

For  Bee Institute, University of Ljubljana, Slovenia
Janez Poklukar, dr. chief of Institute

For Faculty of Bioresourses, Mie University, Japan             
Masanao Umebayashi, professor

Friends at The Swedish Home Guard, The Royal Palace in Stockholm  

Bosse Malmgren, webmaster SICAMM.

Tillbaka till Startsida.