Stipendiat 2005, Richard Jefferson!

    Awardees - Josef Stark Scholarship Foundation   

    2004 -  Norway Nils Drivdal, special award
    2005 - 
UK Richard Jefferson
    2006 -  
Sweden – Patrik Berg  
    2007 - 
Slovenia Elis Kadic
    2008 - 
Scotland Rodger David Dewhurst
    2009 -  Vem blir stipendiat 2009?

 Josef Stark Scholarship Foundation Award 2007
 
Utdelat under Apimondia på Irland augusti 2005 till: Richard Jefferson
Från höger Professor Octaaf Van Laere, Belgien ordförande för symposiet ’inhemska irländska mörka biet’, Dr Katarina Stark, Uppsala, utdelare av stipendiet, Richard Jefferson, Whitby, England tar emot stipendiet och Eimear Burton, Irland, ordförande för Irländska Biodlarnas Riksförbund. 

 

BIBBA wishes to propose Richard Jefferson who is 18 years of age and is known to us as a quite unassuming young man.
He has been well known to the Yorkshire Beekeepers for some years as his Grandfather who is an Ex President of the Yorkshire Beekeeper's Association has been taking Richard to meetings and teaching him beekeeping since he was very small.
Richard passed his Basic Beekeeping Examination when he was 14.
He has carried out tasks such as making nuclei for re-queening, shook swarm preparation, taken colonies to heather and extracted honey crops. He has given demonstrations in bee's wax preparation and in the making of candles.
Richard has now taken his Advanced Education Examinations in Electronics, Mathematics, Physics and Business Studies and awaits the results in August.
He is at present in full time employment with an Electrical Engineer in his home town of Whitby, but there will not be a problem if he is successful in obtaining this award.
He will be going to Apimondia with his Grandfather from the Sunday until the following Friday.

Regards Tom Robinson.

 

 

Vem blir stipendiat i
Josef Stark-stiftelsen 2009?


2009 års stipendium kommer utdelas i form av betald registreringskostnad  /400 Euro/  till 9:e SICAMM konferensen i Scotland, 2009.

 

 The Josef Stark Scholarship Award is paying the conference fee of 400 Euro at the 8th SICAMM conference in Scotland 2009. The application for this award shall reach below mail address before April 25th, 2009.

 

Första stipendiet utdelades under Apimondia kongressen 21-26 augusti 2005  i Dublin,  Irland till: Richard Jefferson på förslag av BIBBA i England.

Andra stipendiet utdelades till Patrik Berg, NordBi-reservatet i Jämtland på förslag av Karl Drakenberg.

 

Vem tycker du ska få stipendiet 2009?

 

Regler i korthet: Det är en imponerande samling organisationer, (däribland SBR och NordBI från Sverige)  institut och tunga namn inom biodling, biodlare i olika länder, släkt och personliga vänner som beslutat att inrätta en stipendiestiftelse med syfte att, som en uppmuntran årligen dela ut ett stipendium till förtjänstfull ungdom som främjar utvecklingen av biodling i Josef Starks anda, med huvudinriktning på bevarande-arbetet av Apis mellifera mellifera L., det mörka biet.

Och i enlighet med Josefs egen generösa person: att vid utdelandet av detta stipendium styrelsen ser till stipendiemottagarens insats och egenskaper före de formella meriterna.

 

Med ungdom menas inte enbart tonåring, inom biodling är man ungdom en bra bit upp runt 30. Och arbete med ’det mörka biet’ är, som framgår, inte ett absolut villkor.

Stipendiaten får konferensavgiften betald för 8:de SICAMM Conference i Moskva 2008.

Skicka in ditt förslag före 25 April 2009 till: Sekr i Josef Starks Stipendiestiftelse, Christina Stark, Nibble gård Dalby 75591 Uppsala, E-post: christina@stark.st

 

Bo W Malmgren, ordf i Josef Starks Stipendiestiftelse.

 

Bidrag till Josef Starks Stipendiestiftelse, BankGiro 5870-8884.   Tillbaka till Startsida. 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Stiftarna är

För APIMONDIA : Asger Søgaard Jørgensen, Apimondia president

För SICAMM, Societas Internationalis pro Conservatione  Apis melliferae melliferae: Dorian Pritchard, England, ordförande och  Nils Drivdal, Norge, sekreterare   

För Föreningen NordBi:     Per Ideström, ordförande  och  Ingvar Arvidsson, projektledare  

För BIBBA - Bee Improvement and Bee Breeders’ Association. Albert Knight, Tom Robinson, Bob Hirst,

För  the Galtee Bee Breeding Group, Irland:  Michael Mac Giolla Coda, ordförande

För SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund: Nils-Erik Persson, ordförande och Erik Österlund, redaktör

Svenska biodlare

För Sloveniens Biodlares Riksförbund: Alojz Peterle,  ordförande 

Cebelarsko Drustvo dr. Jozef Starc, Metlika, Slovenia  (Biodlarföreningen Till Minne av Jozef Starc, Metlika)

Biinstitutet vid Universitetet i Ljubljana, Slovenien  

Slovenska biodlare       

För Faculty of Bioresourses, Mie Universitetet, Japan: Masanao Umebayashi    Laboratory of Entomology: Makoto Matsuura

Släkt och Vänner

Högvaktsstyrkan Upplandsgruppen, Hemvärnet 52:a Kompaniet

Bosse Malmgren, webbmaster  SICAMM, ordf i Josef Starks Stipendiestiftelse.

 

Tillbaka till Startsida.