Vem blir stipendiat i
Josef Stark-stiftelsen 2009?

    Awardees - Josef Stark Scholarship Foundation   

    2004 -  Norway Nils Drivdal, special award
    2005 - 
UK Richard Jefferson
    2006 -  Sweden – Patrik Berg  
    2007 - 
SloveniaElis Kadic
    2008 - 
Cornwall, UK  – Rodger David Dewhurst
   
2009 - 
Vem blir stipendiat 2009?

Skicka in ditt förslag före 25 April 2009 till: Sekr i Josef Starks Stipendiestiftelse, Christina Stark, Nibble gård Dalby 75591 Uppsala, E-post: christina@stark.st


2009 års stipendium kommer utdelas i form av betald registreringskostnad  /400 Euro/  till 9:e SICAMM konferensen i Scotland, 2009.

 

 The Josef Stark Scholarship Award is paying the conference fee of 400 Euro at the 8th SICAMM conference in Scotland 2009. The application for this award shall reach below mail address before April 25th, 2009.

 


 

S I C A M M

Societas Internationalis pro Conservatione Apis melliferae melliferae

International Association for the Protection of the European Dark Bee

http//:www.sicamm.org
 

                                                                 Secretary: Nils Jakob Drivdal

                              Kvelland

                                                N-4400 Flekkefjord

                                                                                                                              Tel.0047 90165876 Mail: drivdal@online.no           

 

 

 INVITATION TO SICAMM CONFERENCE

AVIMORE, SCOTLAND 2009

 

Dear colleagues.

The next SICAMM conference will take place in Avimore, Scotland, September 7th-9th. 2009.

 

We hereby invite you to participate as a speaker at this event. The tentative topics to cover will be:

1.      Conservation conflicts and their resolution.

2.      Conservation of honeybee gene pools
a. Identification, delineation and preservation of genetic heartlands.

b. Conservation of genetic diversity.

c. Cryo-preservation of honeybee semen and embryos.

d. Hobby beekeepers: a resource for conservation

3.      Climate change: Threat or opportunity?

4.      Resistance strategies of honeybees against disease.

5.      Reports from different countries.

 

Please tell us, as soon as possible but on January 31, 2009 at the latest, if you wish to contribute as a speaker on some of the topics mention above, by contacting our president,

 

Dr.Dorian Pritchard PhD, Oakwood Lodge, Heddon-on-the-Wall, Newcastle-upon-Tyne, NE15 0HZ

Tel. 01661-853623

dorian.pritchard@btinternet.com

                            

The program will be extended by some days for excursions, and there will be an alternative programme for family/accompany. Contributions are usually unpaid.

 


 

Första stipendiet utdelades under Apimondia kongressen 21-26 augusti 2005  i Dublin,  Irland till: Richard Jefferson på förslag av BIBBA i England.

Andra stipendiet utdelades till Patrik Berg, NordBi-reservatet i Jämtland på förslag av Karl Drakenberg.

 

Vem tycker du ska få stipendiet 2009?

 

Regler i korthet: Det är en imponerande samling organisationer, (däribland SBR och NordBI från Sverige)  institut och tunga namn inom biodling, biodlare i olika länder, släkt och personliga vänner som beslutat att inrätta en stipendiestiftelse med syfte att, som en uppmuntran årligen dela ut ett stipendium till förtjänstfull ungdom som främjar utvecklingen av biodling i Josef Starks anda, med huvudinriktning på bevarande-arbetet av Apis mellifera mellifera L., det mörka biet.

Och i enlighet med Josefs egen generösa person: att vid utdelandet av detta stipendium styrelsen ser till stipendiemottagarens insats och egenskaper före de formella meriterna.

 

Med ungdom menas inte enbart tonåring, inom biodling är man ungdom en bra bit upp runt 30. Och arbete med ’det mörka biet’ är, som framgår, inte ett absolut villkor.

Stipendiaten får konferensavgiften betald för 8:de SICAMM Conference i Moskva 2008.

Skicka in ditt förslag före 25 April 2009 till: Sekr i Josef Starks Stipendiestiftelse, Christina Stark, Nibble gård Dalby 75591 Uppsala, E-post: christina@stark.st

 

Bo W Malmgren, ordf i Josef Starks Stipendiestiftelse.

 

Bidrag till Josef Starks Stipendiestiftelse, BankGiro 5870-8884.   Tillbaka till Startsida. 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Stiftarna är

För APIMONDIA : Asger Søgaard Jørgensen, Apimondia president

För SICAMM, Societas Internationalis pro Conservatione  Apis melliferae melliferae: Dorian Pritchard, England, ordförande och  Nils Drivdal, Norge, sekreterare   

För Föreningen NordBi:     Per Ideström, ordförande  och  Ingvar Arvidsson, projektledare  

För BIBBA - Bee Improvement and Bee Breeders’ Association. Albert Knight, Tom Robinson, Bob Hirst,

För  the Galtee Bee Breeding Group, Irland:  Michael Mac Giolla Coda, ordförande

För SBR, Sveriges Biodlares Riksförbund: Nils-Erik Persson, ordförande och Erik Österlund, redaktör

Svenska biodlare

För Sloveniens Biodlares Riksförbund: Alojz Peterle,  ordförande 

Cebelarsko Drustvo dr. Jozef Starc, Metlika, Slovenia  (Biodlarföreningen Till Minne av Jozef Starc, Metlika)

Biinstitutet vid Universitetet i Ljubljana, Slovenien  

Slovenska biodlare       

För Faculty of Bioresourses, Mie Universitetet, Japan: Masanao Umebayashi    Laboratory of Entomology: Makoto Matsuura

Släkt och Vänner

Högvaktsstyrkan Upplandsgruppen, Hemvärnet 52:a Kompaniet

Bosse Malmgren, webbmaster  SICAMM, ordf i Josef Starks Stipendiestiftelse.

 

Tillbaka till Startsida.